Header Ads

இலவசம் ...இலவசம் ...ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு !!!

 


இலவசம் ...இலவசம் ...

🌞🌞🌞 பேக்கர்கிங் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு அன்பளிப்பாக வழங்குகின்றது.
இந்த செய்தி அனைத்து ஊடகங்களிலும்
முக்கிய செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.