Header Ads

நானும் தங்கையும் ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம்,
“நானும் தங்கையும் ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம், அப்பாவை பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செய்யுங்கள்” அரசியல் கைதியின் பிள்ளைகள் ஜனாதிபதி மைத்திரிக்கு கடிதம். 

No comments

Powered by Blogger.