Header Ads

யாழ்ப்பாணம் பண்ணை கடற்கரையின் அழகிய தோற்றம்.

இலங்கையின் யாழ்ப்பாண நகருக்கு மிக அண்மையில் பண்ணை கடற்கரை சுற்றுலாவலயம் காணப்படுகின்றது. பெருமளவு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் இடமாக இப்பிரதேசம் காணப்படுகின்றது. இன்று Covid 19 காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு வருவது மிக அரிது.

(காணொளி இணைக்கப்பட்டுள்ளது) 


No comments

Powered by Blogger.