Header Ads

சிறைத் தண்டனை தீர்ப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் - நிக்கோலா சார்க்கோசி!

 


வழங்கப்பட்ட ஒரு வருட சிறைத் தண்டனை தீர்ப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், ஏனெனில் நான் தவறு செய்யவில்லை. முன்னாள் ஜனாதிபதி நிக்கோலா சார்க்கோசி!No comments

Powered by Blogger.