Header Ads

இலங்கைக்கு பயணிக்க எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

 சில நாடுகளில் புதிய வகையான கொரோனா வேகமாக பரவி வருகின்றது.

இதன் காரணமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கைக்கு வரும் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது அமுலில் உள்ள நடைமுறைகளை தொடர்ந்தும் அவ்வாறே செயற்படுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது


No comments

Powered by Blogger.