Header Ads

புலம்பெயர்ந்த இலங்கையர்களுக்கு வெளியாகிய முக்கிய அறிவிப்பு!

 


புலம்பெயர்ந்த இலங்கையர்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அன்றி தானகவே வெளிநாடுகளில் இருந்து இலங்கை வருவோருக்கே இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.